Παραδοτέα

Παραδοτέο: Π1.1 

Τίτλος Παραδοτέου: Τεχνική έκθεση υφιστάμενης κατάστασης και ανάλυσης απαιτήσεων

Παραδοτέο: Π1.2

Τίτλος Παραδοτέου: Επιστημονικό Άρθρο: Ιχνηλάτηση Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών με χρήση τεχνολογιών IoT

Παραδοτέο: Π2.1 

Τίτλος Παραδοτέου: Ολοκληρωμένη μεθοδολογία ιχνηλάτησης με χρήση ΙοΤ

Παραδοτέο: Π2.2 

Τίτλος Παραδοτέου: Τεχνική έκθεση χρήσης προτύπων GS1

Παραδοτέο: Π2.3

Τίτλος Παραδοτέου: Επιστημονικό Άρθρο: Χρήση GS1 προτύπων στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Παραδοτέο: Π3.1 

Τίτλος Παραδοτέου: Αρχιτεκτονική σχεδίαση πλατφόρμας, ελεγκτή & εφαρμογών

Παραδοτέο: Π3.2 

Τίτλος Παραδοτέου: Τεχνική σχεδίαση λογισμικού και διεπαφών

Παραδοτέο: Π3.3 

Τίτλος Παραδοτέου: Επιστημονικό Άρθρο: εφαρμογών ΙοΤ στην ιχνηλασιμότητα των φρέσκων

Παραδοτέο: Π4.1 

Τίτλος Παραδοτέου: Δικτυακός τόπος έργου

Παραδοτέο: Π4.2 

Τίτλος Παραδοτέου: Ελεγκτής αισθητήρων & ταυτοποίησης

Παραδοτέο: Π4.3

Τίτλος Παραδοτέου: 1η έκδοση πλατφόρμας

Παραδοτέο: Π4.4 

Τίτλος Παραδοτέου: 1η έκδοση εφαρμογών Event Capturing και IoT

Παραδοτέο: Π4.5

Τίτλος Παραδοτέου: Αξιολόγηση πλατφόρμας και εφαρμογών

Παραδοτέο: Π4.6

Τίτλος Παραδοτέου: 2η έκδοση πλατφόρμας

Παραδοτέο: Π4.7

Τίτλος Παραδοτέου: 2η έκδοση εφαρμογών Event Capturing και IoT

Παραδοτέο: Π5.1 

Τίτλος Παραδοτέου: Σχεδίαση μοντέλων διαδικασιών ιχνηλάτησης & αλγορίθμων

Παραδοτέο: Π5.2 

Τίτλος Παραδοτέου: Σχεδίαση αρχιτεκτονικής & αλγορίθμων του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Συναλλαγών & Διαχείρισης Πληροφορίας

Παραδοτέο: Π6.1 

Τίτλος Παραδοτέου: 1η έκδοση Πληροφοριακού Συστήματος

Παραδοτέο: Π6.2

Τίτλος Παραδοτέου: Αξιολόγηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Συναλλαγών & Διαχείρισης Πληροφορίας

Παραδοτέο: Π6.3 

Τίτλος Παραδοτέου: 2η έκδοση Πληροφοριακού Συστήματος

Παραδοτέο: Π7.1 

Τίτλος Παραδοτέου: Πρωτόκολλο Δοκιμών και Ελέγχων πιλοτικής εφαρμογής

Παραδοτέο: Π7.2

Τίτλος Παραδοτέου: Εκπαιδευτικό υλικό

Παραδοτέο: Π7.3

Τίτλος Παραδοτέου: Πλάνο Επικοινωνίας των Αποτελεσμάτων

Παραδοτέο: Π7.4

Τίτλος Παραδοτέου: Προωθητικό υλικό

Παραδοτέο: Π7.5

Τίτλος Παραδοτέου: Έκθεση αξιολόγησης και επικύρωσης της διαδικασίας ιχνηλάτησης

Παραδοτέο: Π7.6

Τίτλος Παραδοτέου: Τελική έκδοση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ιχνηλάτησης

Παραδοτέο: Π7.7

Τίτλος Παραδοτέου: Επιστημονικό Άρθρο για τη χρήση του

Παραδοτέο: Π8.1

Τίτλος Παραδοτέου: Μελέτη σκοπιμότητας

Παραδοτέο: Π9.1

Τίτλος Παραδοτέου: Συμμετοχή σε έκθεση στο εξωτερικό

Παραδοτέο: Π9.2

Τίτλος Παραδοτέου: Συμμετοχή σε έκθεση στο εσωτερικό

Μετάβαση στο περιεχόμενο