Μέλη σύμπραξης

ibo logo

iBO

Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO), είναι ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το iBO επικεντρώνεται στον επιστημονικό τομέα της γεωργικής τεχνολογίας και στον ευρύτερο επιστημονικό τομέα της μηχανικής βιοσυστημάτων με την ενσωμάτωση πολυτομεακών και διεπιστημονικών ειδικοτήτων και ερευνητικών μονάδων. Ταυτόχρονα, οι ερευνητικές προτεραιότητες του iBO περιλαμβάνουν την ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση και αξιολόγηση της αειφορίας των δραστηριοτήτων βιοπαραγωγής και τη βελτιστοποίηση των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων σε αυτές τις δραστηριότητες, προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

the logo of trinity systems

Trinity Systems

Η Trinity Systems παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες & ολοκληρωμένες λύσεις ΤΠΕ (τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών) στον επιχειρηματικό τομέα. Ειδικεύεται στις τεχνολογίες ασύρματης ταυτοποίησης (RFID), αναπτύσσει εφαρμογές για το Internet-of-Things (IoT) και συμμετέχει σε έργα έρευνας & ανάπτυξης στο πεδίο των ασύρματων τεχνολογιών. Με σημαντική τεχνογνωσία στα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά, αισθητήρες, σχεδίαση κυκλωμάτων ραδιοσυχνοτήτων καθώς και στην εφαρμοσμένη επεξεργασία σημάτων, η Trinity επίσης αναπτύσσει προσαρμοσμένο hardware ή εξειδικευμένα/κατά παραγγελία συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογίες RFID.

The logo of Engineers for business

Engineers for Business

H Engineers for Business [EFB] δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνολογίας. Η εταιρία δημιουργεί προηγμένα και αξιόπιστα προϊόντα εφαρμοσμένης ψηφιακής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης, στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, των logistics και του περιβάλλοντος.

The logo of insupermarket

inSupermarket

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

The logo of go shipping

Go Shipping

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

the logo of green projects

Green Projects Α.Ε.

Η εταιρεία Green Projects A.E. δραστηριοποιείται στον τομέα των νέων τεχνολογιών με εξειδίκευση στην ανάλυση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν σύνθετες διαδικασίες και λειτουργίες αξιοποιώντας τεχνολογίες και προσεγγίσεις αιχμής. Κατά τα τελευταία 7 έτη, έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πλατφορμών λογισμικού και λύσεων Internet Of Things (IoT) στους τομείς της γεωργίας και της αγρο-εφοδιαστικής αλυσίδας.

The logo of Kolios

Kolios

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Μετάβαση στο περιεχόμενο