Ολοκληρωμένο Σύστημα Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη Διάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών

afgo trace image


Το Έργο

Το σύστημα που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου στοχεύει στην υποστήριξη της εσωτερικής ιχνηλασιμότητας εντός των επιχειρήσεων, όσο και της εξωτερικής ιχνηλασιμότητας των νωπών οπωροκηπευτικών σε ολόκληρο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το σύστημα θα εφαρμόσει την αρχή “one step up, one step down” ώστε να παράσχει αποτελεσματική ιχνηλάτηση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πιο συγκεκριμένα, κάθε διακριτό προϊόν θα αναγνωρίζεται παγκοσμίως και με μοναδικό τρόπο, ώστε να μπορεί εντοπιστεί ανάντη και κατάντη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλοι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο διανομής θα μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα για να εφαρμόσουν εσωτερικές και εξωτερικές πρακτικές ιχνηλασιμότητας, ενώ επιπρόσθετα, η εσωτερική ιχνηλασιμότητα θα εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αναγκαίων συνδέσεων μεταξύ εισροών και εκροών. Ο κύριος στόχος του συστήματος που θα αναπτυχθεί είναι η αποτελεσματική υποστήριξη αυτής της εφαρμογής μέσω μιας διαδικασίας 4 σταδίων: 1. Αναγνώριση 2. Καταγραφή 3. Αξιολόγηση 4. Κοινή χρήση

Κατεβάστε το φυλλάδιο πατώντας εδώ: Agrotrace_gr

Μέλη Σύμπραξης

Μετάβαση στο περιεχόμενο